Jakość filtracji dymów spawalniczych – klasa W3

Jakość filtracji w spawalnictwie (dymy i pyły spawalnicze) jest mierzona skutecznością separacji. Test w instytucie bezpieczeństwa pracy IFA potwierdza stopień separacji, a tym samym bezpieczeństwo separatora dymu spawalniczego. Systemy, które przeszły test, skutecznie chronią zdrowie pracowników i są oznaczone symbolem W3…

8 listopada 2018

Więcej