3M Versaflo TR-300+ System z wymuszonym przepływem powietrza

  • Opis
  • Dane techniczne

3M™ Versaflo™ TR-300+ jednostka napedowa z wymuszonym przepływem powietrza noszona na pasie. Po połączeniu z jednym z nagłowi dopuszczonych przez 3M stanowi system ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza, który chroni przed cząstkami (i uciążliwymi
zapachami). 3M™ Versaflo™ TR-300+ jednostkę napędową z wymuszonym przepływem powietrza można stosować z następującymi nagłowiami 3M: serii S, serii M, HT-622/HT-629/HT-639 i HT-707/HT-748/HT-749.

 

3M™ Versaflo™ TR-300+ jednostka napędowa z wymuszonym przepływem powietrza stosowana jako element dopuszczonego przez 3M systemu ochrony dróg oddechowych spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem 10 i 11B Dyrektywy Rady 89/686/EWG i posiada oznaczenie CE. Produkt został testowany na etapie projektowania przez BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, w Wielkiej Brytanii (jednostka notyfikowana nr 0086). Produkt jest zgodny z postanowieniami Europejskiej Dyrektywy EMC 2014/30/UE.

 

Kompatybilny z:

 

Aby poznać ceny skorzystaj z przycisku +Zapytanie w górnej części strony.

Marka

3M

Materiały

Jednostka napędowa

ABS

Pokrywa filtra

ABS

Obudowa akumulatora

ABS

Pasy

- stadardowa poliestrowa tkanina

- powlekany poliuretanem pas z poliestrową powłoką ułatwiająca czyszczenie

- pas skórzany

Klasa ochrony TH2

nominalny współczynnik ochrony (NWO) = 50

Klasa ochrony TH3

NWO = 500

Charakterystyka przepływu powietrza [l/min]

podany przez producenta minimalny przepływ (MMDF)

170

przepływ standardowy

185 +/- 10

zwiększony przepływ

205 +/- 10

Czas ładowania akumulatora

standardowy akumulator

mniej niż 3 godz

akumulator o zwiększonej pojemności

mniej niż 3,5 godz.

Warunki przechowywania

-30 °C do + 50 °C < 90% wilgotności względnej

Temperatura robocza

10 °C do + 55 °C